Intergest locations

Intergest Belgium

De InterGest organisatie biedt een up-to-date, kosten-effectieve en efficiënte methode voor het ontwikkelen van buitenlandse markten door middel van rechtstreeks gecontroleerde buitenlandse dochterondernemingen.


Onze diensten

 • Oprichting van vennootschappen, bijkantoren en andere vormen van vertegenwoordiging
 • Administratieve ondersteuning (aanwerving, secretariaat,...)
 • Personeelsadministratie
 • Boekhouding
 • Rapportering, Controlling
 • BTW-aangiften, aangiften directe belastingen, ...
 • Opstellen van de proef- en saldibalans en de jaarrekening
 • Ondersteuning bij fiscale- en sociale controles
 • Juridisch en fiscaal advies (arbeidscontracten, collectieve arbeidsovereenkomsten, algemene verkoopsvoorwaarden, leasing- en huurcontracten,...)
 • Incasso
 • Bureau-infrastructuur (incl. telefoon- en faxnr., e-mail adres, vergaderruimte, ...)
 •  

  Voorbeeld kleine ruimte

  Voorbeeld grote ruimte

  InterGest video

  Kort samengevat: Het InterGest principe in 2 minuten (Engels)

  Bekijk de video op Youtube